Vaste rij-instructrice of instructreur

De rij-lessen worden gegeven door een goed opgeleide en gemotiveerde (vaste) rij-instructrice of rij-instructeur.

De lesmethodiek

 

De ‘Rijprocedure B’ (handboek voor instructeurs) beschrijft het gewenste rijgedrag van de automobilist. Dit gedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels, maar ook defensief en sociaal rijgedrag. Om dit rijgedrag op de juiste wijze aan te leren, wordt de rijopleiding gegeven door middel van een bepaalde lesmethodiek, waarbij de instructeur als hulpmiddel de instructiekaart gebruikt.

De methodiek gaat er van uit dat de kennis van het autorijden stap voor stap wordt opgebouwd. Je zult in de auto gaan oefenen en de gewenste rijvaardigheid in 4 fasen leren, opklimmend in moeilijkheidsgraad.

Fase 1: Bediening en mechanisme.
Fase 2: Voertuigbeheersing, kijktechniek en bijzondere verrichtingen.
Fase 3: Verkeersgedrag in verschillende verkeerssituatie`s.
Fase 4: Veiligheid.

Tijdens elke autorijles zal de instructeur je verkeersinzichtelijke tips geven, hierdoor wordt je verkeersinzicht opgebouwd. De praktijklessen worden gegeven in het examengebied maar ook daar buiten, zodoende leer je rijden in meer en minder complexe situatie’s. Zodat je na het behalen van je rijbewijs op een en veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen.

De Tussentijdse Toets (TTT)

 

Na tweederde van de rijopleiding kun je een tussentijdse toets afleggen, je kunt alvorens af te rijden kennis maken met het examineren bij het CBR. De toets is een rij test die verloopt als een echt examen, hierdoor kun je alvast kennis maken met het examen waardoor enige nervositeit wordt weggenomen.

De examinator beoordeelt tijdens de toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld, hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook wordt getoetst, uiteraard rijdt je instructeur mee. Na afloop krijg je van de examinator een advies formulier mee, op het formulier brengt de examinator per onderdeel advies uit, aan de hand daarvan kun je zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

De voordelen
1. Alvast wennen aan de examen situatie zodat je minder nerveus bent bij het volgende examen
2. Vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen
3. Advies over de onderdelen waar nog aan gewerkt moet worden
4. Het slagingspercentage wordt verhoogt tot 20% (bron CBR)

Vrijstelling
Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen voor het volgende praktijkexamen, zorg dus dat je het formulier mee neemt naar je examen.

Meenemen naar de tussentijdse toets
Wanneer je deelneemt aan de toets moet je volgende documenten overhandigen:
1. Een geldig legitimatie bewijs.
2. Je theorie certificaat
3. Oproepkaart

Het praktijkexamen

 

Minimum leeftijd
Om aan het praktijkexamen te mogen deelnemen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

Verklaring van rijvaardigheid
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Verklaring van geschiktheid
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Je rijbewijs afhalen
Je rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijg je niet van het CBR; Het document dien je aan te vragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzenregister (CRB).

Voorwaarden CBR-examen
De CBR-examenvoorwaarden kun je downloaden via de website van het CBR